Het gehoor is belangrijk om informatie goed te ontvangen. Wanneer er sprake is van slechthorendheid, doofheid of problemen in de auditieve verwerking kunnen klanken moeilijker onderscheiden worden en is het spraak verstaan niet altijd goed.

De auditieve functies zijn belangrijk voor het leren lezen en spellen. Vanaf groep 2 krijgen kinderen voorbereidende oefeningen voor het leren lezen en spellen.

Kinderen die moeite hebben met de auditieve vaardigheden hebben een verhoogd risico om lees- en spellingsproblemen te ontwikkelen. Onder auditieve vaardigheden vallen o.a.:
  • Het auditief geheugen
  • De auditieve analyse (hakken van woorden v-i-s)
  • De auditieve synthese (plakken van woorden vis)
  • De auditieve discriminatie (verschil horen tussen woorden/klanken, een /s/ klinkt anders dan een /z/.)
  • Klank- tekenkoppeling: welke klank hoort bij welke letter en hoe moet je de letter schrijven?

Wat doet de logopedist?
Wanneer bovenstaande vaardigheden problemen geven, kan de logopedist de vaardigheden onderzoeken en zo nodig behandelen om lees- en spellingsproblemen te voorkomen/verminderen.

Wilt u meer weten? Bel dan 0228-526472 Wilt u direct aanmelden klik dan op de button