Werkgeheugenproblemen 

Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is te trainen en blijkt effect te hebben op het volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Jungle memory is een online training programma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school.

Problemen

  • Kan instructies moeilijk opvolgen
  • Is er met z’n gedachte niet bij
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
  • Zit veel te dromen
  • Let vaak niet op
  • Is snel afgeleid
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
  • Haakt vaak af tijdens een taak
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?
  • Heeft moeite met leren en automatiseren

Wanneer kinderen bovenstaande problemen hebben kan Jungle Memory helpen. Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Een deel van de training wordt tijdens de logopedische behandeling uitgevoerd. Je kunt dagelijks de voortgang bijhouden en vergelijken met een normgroep van duizenden andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan het demo filmpje waarin Tracy Alloway, de grondlegger van Jungle Memory je uitlegt hoe de training is opgebouwd: demo filmpje .

Herken je bovenstaande problemen? Neem dan contact met ons op, wellicht is een werkgeheugen training zinvol. Werkgeheugenproblemen behandelen wij altijd in combinatie met taal- en/of spellingsproblemen. Wanneer er alleen een werkgeheugenprobleem aanwezig is wordt dit niet vergoed door de zorgverzekering.