Spellingsproblemen, en nu?

In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven. Stapsgewijs leer je de letters. Hierdoor kan je woorden lezen en schrijven. Je oefent eerst met klankzuivere woorden. Dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort. B.v. het woord ‘pen’ of ‘fietsbel’. Om deze woorden goed te spellen moet je goed kunnen luisteren naar de klanken in het woord. Vervolgens leer je de spellingsregels in een rap tempo. Hierdoor kunnen er spellingsproblemen ontstaan, en nu?

Vaardigheden
Om een goede speller te worden heb je verschillende (auditieve) vaardigheden nodig. Je moet woorden in stukjes kunnen hakken. Maar ook aan elkaar kunnen plakken. Ook heb je voldoende letterkennis nodig en moet je woorden in klankgroepen kunnen verdelen. Dat zijn veel vaardigheden. Als dat goed verloopt kunnen de spellingsregels geleerd worden.

Maar wat als dit allemaal te snel gaat? En deze vaardigheden nog moeilijk zijn? Dan ben je bij ons op het juiste adres!

KWeC-methodiek
Om de spellingsregels goed te kunnen automatiseren hebben veel kinderen baat bij een multisensoriële aanpak. In de praktijk werken wij daarom met de KWeC-methodiek. Met behulp van gekleurde blokjes blokken wij woorden. Elke klank heeft zijn eigen kleur. Door tactiele, visuele en auditieve input worden kinderen gestimuleerd om goed na te denken over de verschillende stappen. Om vervolgens tot de juiste spelling te komen. Met name de korte- en lange klankregel en d/t regel vinden kinderen vaak lastig. Je kunt de regel vaak goed uitleggen, maar de regel consequent toepassen lukt nog niet.

Tip
Spelling kan alleen geleerd worden door te oefenen. Dus herhalen, herhalen, herhalen! Door veel herhaling worden spellingsregels geautomatiseerd. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Liever 7 woorden goed inoefenen dan 14 woorden oefenen waarin nog veel fouten worden gemaakt. Het is belangrijk dat je eerst denkt en dan pas doet.

Elja de Haan en Josien Koopman, logopedisten Logopediepraktijk Wegwijs

Logopediepraktijk Wegwijs