Kwaliteit

Privacy
Logopediepraktijk Wegwijs hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In ons privacy reglement (onderaan de pagina) staat beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens volgens de AVG wetgeving en houden dit elke 3 maanden bij, zodat alles up to date is.

Kwaliteit
De praktijk werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Alle logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen regelmatig bij- en nascholingen. De logopedisten staan ingeschreven onder de volgende nummers;

Josien Stroomer- Koopman 89910410591
Elja de Haan 19914712691
Martine Wijenberg 99103626391
Famke de Boer 99107871191
Paulien Vos- Ruiter
Jody Dijkstra 99107926291

Vanaf 2014 nemen wij één keer in de 2 jaar deel aan de vrijwillige kwaliteitstoets. De kwaliteitstoets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie. In 2020 is er een doorontwikkeling geweest en kwamen wij in aanmerking voor de kwaliteitscyclus. De kwaliteitscyclus wordt uitgevoerd door auditors van het onafhankelijk Health Care Auditing (HCA). Alle gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd en zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Kijk voor meer informatie over de kwaliteitstoets logopedie op https://www.healthcareauditing.nl/logopedie/documenten-praktijk-kwaliteitscyclus-logopedie/

Onze Logopediepraktijk doet vanaf 10-01-2018 mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kun je vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: http://www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Het NIVEL en HCA besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van cliënten en zorgverleners en handelen volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens kun je dit in de behandelovereenkomst aangeven. In dat geval worden jouw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties en/of de vrijwillige kwaliteitstoets.

Klachtenprocedure
Als logopedist doen wij er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn over de logopedische behandeling of logopedist, dan is het belangrijk dat te bespreken. Wanneer je een klacht hebt kun je dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende logopedist of praktijkhouder, Josien Koopman. Samen bespreken we de klacht en zoeken we naar een oplossing. Josien Koopman is bereikbaar op telefoonnummer 0228 751204 of via de mail info@logopediepraktijkwegwijs.nl.

Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure. De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici en bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website http://www.klachtenloketparamedici.nl vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Bij folders en media vind je meer informatie over de klachtenprocedure en het stappenplan.

Een klacht over een logopedist inzake naleving van de beroepscode kan ook als een tuchtklacht neergelegd worden bij het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Het College van Toezicht is een onafhankelijk orgaan van de NVLF. Het behandelt en beoordeelt klachten over aangesloten leden. Bij Folders en media vind je meer informatie over het Collega van Toezicht van de NVLF. Wanneer je vragen hebt aan het College van Toezicht kun je het volgende emailadres gebruiken; ambtelijksecretariscvt@nvlf.nl