Taal

In het dagelijks leven is taal een belangrijk onderdeel in de communicatie, hiermee kunnen we ons in het dagelijks leven duidelijk maken. Wanneer kinderen zich niet goed duidelijk kunnen maken kunnen er verschillende problemen ontstaan in de communicatie. De TOS- check en logopedie geven je inzicht in het spraak- en taalniveau van je kind.

Welke problemen kunnen er op het gebied van taal ontstaan?

  • Een kleine woordenschat of woordvindproblemen
  • Kinderen kunnen moeite hebben met het maken van zinnen
  • Het begrijpen van de taal
  • Kinderen kunnen moeite hebben met het gebruiken van de taal.
  • Door een zwak taalsysteem kunnen kinderen lees- en spellingsproblemen ontwikkelen.
  • Taalproblemen kunnen ook ontstaan door een hersenbloeding of hersenbeschadiging.

Wacht niet te lang met aanmelden wanneer je denkt dat de taalontwikkeling achter loopt. De taalgevoelige periode loopt tot 6 jaar.

De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere ontwikkeling op het gebied van taal en het denken. Wanneer het niveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal-/ denkontwikkeling. Er kunnen leerproblemen en sociaal- emotionele problemen ontstaan.

Vermoed je dat een kind een taalproblemen heeft? Doe dan de TOS- check om erachter te komen wat het spraak- en taalniveau van je kind is. Op onze site staat meer informatie over de TOS-check: https://www.logopediepraktijkwegwijs.nl/taalontwikkelingsstoornis-doe-de-tos-check/ .

Als er problemen zijn in de taalontwikkeling onderzoekt de logopedist de gehele taalontwikkeling, zodat er bekeken kan worden op welke gebieden van de taal er moeilijkheden zijn. Naar aanleiding van de hulpvraag en de diagnose zullen de doelen voor de behandeling opgesteld worden en begint de logopedist met de behandeling. Na 6 maanden zal de behandeling geëvalueerd worden.

Wil je meer weten? Bel dan naar 0228 751204. Wil je direct aanmelden? Klik dan op de button.

Adem

Afwijkend mondgedrag

Eten en drinken

Gehoor

Spraak

Stem

Taal

Adem

Afwijkend mondgedrag

Eten en drinken

Gehoor

Spraak

Stem

Taal