Relationele vaardigheden

Het leggen van relaties en het begrijpen van taal kunnen moeilijk zijn. Deze vaardigheden zijn wel van belang voor het leren van nieuwe informatie. Wanneer kinderen weinig vragen stellen, geen aandacht hebben voor de wereld om hun heen of veel automatiseringsproblemen hebben kunnen zij problemen hebben met relationele vaardigheden.

S.M.A.R.T. 1

Een S.M.A.R.T. training kan hierbij helpen! S.M.A.R.T. staat voor Strenghtening Mental Abilities through Relational Training. Het programma traint het vermogen om relaties tussen dingen in de wereld te kunnen begrijpen. Je leert redeneren, informatie verwerken en vasthouden. Geleidelijk ontwikkel je inzichten in relaties; overeenkomsten, tegenstellingen en verhoudingen. En tevens heeft het effect op het leervermogen. Hierdoor kan het leren makkelijker en sneller verlopen, wordt nieuwe informatie sneller opgepikt en kan het brein sneller en helderder denken. Met als resultaat dat een kind weet ‘hoe’ het moet leren en op school ook beter aan leren toekomt.

Problemen:
• Moeite met leren in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder
• Geen verband in een tekst kunnen ontdekken
• Leest en leert vluchtig
• Gebruikt inadequate leerstrategieën, zoals zoeken naar trucjes
• Kan bij rekenen geen verbanden leggen; plus en min hebben niets met elkaar te maken
• Kan uitleg niet flexibel toepassen op andere taakjes
• Slecht presteren doordat er voortdurend slordigheidsfoutjes worden gemaakt
• De stap van concreet naar abstract kan moeilijk gemaakt worden
• Het wisselen van een strategie binnen een taak kan moeilijk zijn.
• Moeite met het vinden van de juiste woorden

Herken je deze problemen? Dan is er wellicht sprake van verminderde relationele vaardigheden. Geen nood. Gelukkig kun je deze vaardigheden goed trainen. Het online programma S.M.A.R.T. leert kinderen relatie leggen en begrijpen. De training is beschikbaar voor 6 maanden. Je begint met basis levels en vervolgens wordt de training eventueel uitgebreid met extra oefeningen. Het is de bedoeling dat kinderen de training 3x per week gedurende 20-30 minuten zelfstandig uitvoeren. Een deel van de training wordt tijdens de logopedische behandeling uitgevoerd. Het programma en de logopedist houden de voortgang van de training bij. De logopedist kan de training aanpassen aan de moeilijkheden van het kind.

S.M.A.R.T. 2

Vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats en denk je dat je kind problemen heeft in de relationele vaardigheden? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op. Wellicht is een S.M.A.R.T. training zinvol. Problemen met relationele vaardigheden behandelen wij altijd in combinatie met taalproblemen. Wanneer er geen taalprobleem aanwezig is wordt dit niet vergoed door de zorgverzekering.

Wil je meer weten? Bel dan naar 0228 751204. Wil je direct aanmelden? Klik dan op de button.

Nu aanmelden