Taal

In het dagelijks leven is taal een belangrijk onderdeel in de communicatie, hiermee kunnen we ons in het dagelijks leven duidelijk maken. Wanneer kinderen zich niet goed duidelijk kunnen maken kunnen er verschillende problemen ontstaan in de communicatie. De TOS- check en logopedie geven je inzicht in het spraak- en taalniveau van je kind.

De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere ontwikkeling op het gebied van taal en het denken. Wanneer het niveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal-/ denkontwikkeling. Er kunnen leerproblemen en sociaal- emotionele problemen ontstaan.

Wacht niet te lang met aanmelden wanneer je denkt dat de taalontwikkeling achter loopt. De taalgevoelige periode loopt tot 6 jaar. Twijfel je of logopedie nodig is? Kom dan lans op ons spreekuur. Je kunt hier via de mail een afspraak voor maken.

Wil je meer weten? Bel dan naar 0228 751204. Wil je direct aanmelden? Klik dan op de button.

Nu aanmelden