Folders En Media

Vakantie

Leesbingo

Filmpjes

Wat is logopedie?

Wat is een taalontwikkelingsstoornis?

Normale slikproces 

Slikproblemen

Omgaan met slikproblemen na een CVA – Turks + Nederlandse ondertiteling

Omgaan met slikproblemen na een CVA – Darija + Nederlandse ondertiteling

Introductie Logpediepraktijk Wegwijs

Gehoor

Spraak

Stem

Taal

Afwijkend mondgedrag

Logopediepraktijk Wegwijs ‘Mijn kind en voorlezen 0-1 jaar’

Logopediepraktijk Wegwijs ‘mijn kind en voorlezen 2 jaar’

Logopediepraktijk Wegwijs ‘mijn kind en voorlezen 4-5 jaar’