Dag van de logopedie 2020

Op vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om de logopedie extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar vragen we extra aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en de invloed op het lezen en schrijven.

“In iedere klas zitten twee kinderen met een TOS”

Uit onderzoek van hoogleraar Logopediewetenschap prof. dr. Ellen Gerrits blijkt dat ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een TOS heeft. Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. TOS is een relatief onbekend probleem, terwijl de stoornis zich vaker voordoet dan bijvoorbeeld autisme dat bij 1% van de kinderen voorkomt. Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis; Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter. De precieze oorzaak is nog onbekend.

TOS
Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Daarom is TOS een onzichtbare handicap. Intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal. Wel heeft het kind problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal. Ook is er een relatie tussen TOS en dyslexie. Kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben een grote kans dat deze worden veroorzaakt door onderliggende taalvaardigheden.

Vroegtijdige signalering
Voor het volgen en beoordelen van de spraak- taalontwikkeling van kinderen is specifieke kennis vereist waar niet iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt over beschikt. Binnen de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs levert de kennis en ervaring van de logopedist een waardevolle bijdrage in het gehele proces van voorkomen en vroegtijdige onderkenning. Omdat de spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt, is het van belang om problemen vroegtijdig te signaleren, zodat deze taalgevoelige periode optimaal kan worden benut. De logopedist helpt daarbij.

Meer informatie: www.logopedie.nl\tos

Logopedie helpt!
Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen denken. Een logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Deze stoornissen kunnen zich voordoen bij stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Communiceren is een van onze belangrijkste eigenschappen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder-)fysiotherapeut en/of specialist om dit te voorkomen of te verhelpen.

Meer informatie: www.logopedie.nl

Logopediepraktijk Wegwijs