Dag van de Logopedie

6 maart is de Dag van de Logopedie. Dit keer staat deze dag in het teken van autisme. De invloed van autisme op kinderen en de directe omgeving van de kinderen is groot. Met anderen communiceren doen we de hele dag, op straat, in de winkel, via WhatsApp, op Facebook. Het lijkt zo gewoon. Maar wat als dit niet zo makkelijk gaat? Kinderen en hun families hebben veel baat bij de juiste handvatten. Wij kunnen jou en je kind helpen om beter met elkaar te communiceren. Dit is iets wat veel mensen nog niet weten. Daarom staat dit thema centraal op de Dag van de Logopedie.

Taalontwikkeling
Autistische kinderen hebben vaak moeite met de taal. De taalontwikkeling komt vaak moeizaam op gang. Daarbij lijken ze ook weinig behoefte te hebben om te praten. Wanneer kinderen met autisme gaan praten, praten ze vaak onduidelijk. Ze maken korte zinnen en zeggen alleen het hoognodige. Ze lijken geen plezier te hebben in het praten. Veel kinderen met autisme gebruiken steeds terugkerende uitdrukkingen. Dit hebben ze bijvoorbeeld overgenomen van de televisie. Ook gebruiken ze soms zelf bedachte woorden.

Taal

Naast het zelf gebruiken van de taal hebben ze ook moeite met het begrijpen van de taal. Ze snappen figuurlijke taal niet en nemen dit erg letterlijk. Grapjes zijn bijvoorbeeld lastig. Ook hebben ze moeite met non-verbaal gedrag, zoals gezichtsuitdrukkingen en gebaren. Zo kunnen ze niet aan iemands gezichtsuitdrukking zien of hij verdrietig is.

Het maken van contact met anderen geeft grote problemen. Dit doen ze vaak anders dan volgens ‘de regels’. Ze kijken bijvoorbeeld niet naar degene met wie ze praten en vinden het lastig om een gesprek te voeren. Ze reageren vaak anders dan verwacht wordt. Contact maken is lastig, waardoor het maken van vrienden moeilijk is.

Structuur
Kinderen met autisme hebben veel baat bij structuur. Door regelmaat en voorspelbaarheid weten ze precies wat er gaat gebeuren. Dit geeft ze een veilig en rustig gevoel. Wanneer hiervan afgeweken wordt kunnen ze erg van slag raken. Natuurlijk kan niet elke dag er hetzelfde uitzien en moet soms van de normale structuur afgeweken worden. Hoe communiceer je dit naar een kind met autisme? Hier kunnen wij je mee helpen! Het is belangrijk om het kind hierop voor te bereiden. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van plaatjes en een dagschema.

Logopedie
In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen autisme. De groep die betrokken is bij autisme is veel groter. Om een kind ondersteuning te bieden bij de stoornis werken wij met veel mensen samen. De diagnose autisme wordt niet alleen bij kinderen vastgesteld maar ook bij volwassenen. Naast het helpen van de cliënt doen wij ook een beroep op de ouders, gedragsdeskundigen, en andere zorgverleners. De intensiteit van de behandelingen is per cliënt verschillend. Wij begeleiden kinderen met autisme vaak één-op-één. Bovendien fungeren wij als een tolk naar de directe omgeving van de kinderen. In deze rol informeren wij alle betrokkenen van de het kind, zodat zij op de hoogte zijn van hoe autisme zich kan uiten en wat zij kunnen doen

Tip
Een belangrijke tip voor communicatie met kinderen met autisme: Gebruik korte en directe zinnen. Maar ook het bieden van structuur is belangrijk. Laat kinderen met autisme zoveel mogelijk zelfstandig taken uitvoeren. Bemoei je hier zo min mogelijk mee.

Elja de Haan, logopedist Logopediepraktijk Wegwijs

Logopediepraktijk Wegwijs