Schermtijd

Even een spelletje doen of een filmpje kijken op een telefoon of tablet is tegenwoordig heel normaal. Het is entertainment voor groot en klein. Kinderen weten soms nog beter dan ouders hoe de tablet werkt en waar je leuke filmpjes of spelletjes kunt vinden.
Sinds de opkomst van de kleine schermpjes, kwam ook de discussie tot stand of het wel goed is voor kinderen om lang achter zo’n schermpje te zitten.

Onderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van schermtijd op de ontwikkeling van jonge kinderen. Vrij recent werd er een artikel gepubliceerd van de University of Canada waarin werd onderzocht of veel naar een scherm kijken nadelig is voor de ontwikkeling. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat meer schermtijd de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en spraak, beweging en andere basisvaardigheden benadeeld.

Hoe kan je apps educatief gebruiken?
Tijdens de behandeling gebruiken wij ook regelmatig apps op de iPad. Om nog even als afsluiting een spelletje te doen, bijvoorbeeld met de letter die wij oefenen. Of voor een oefening voor zinsbouw. Apps kunnen heel interactief gebruikt worden, wanneer je er samen mee bezig bent. Je kunt praten over het spelletje. Handelingen uitvoeren en deze direct benoemen. Opdrachten geven bij zoekspelletjes of zinnen maken bij een activiteiten spel.

Interactieve boeken
Tegenwoordig zijn er ook hele interactieve apps van kinderboeken. Tijdens het voorgelezen wordt aan het kind gevraagd bepaalde handelingen uit te voeren. Er zijn dan ook nog spelletjes om woorden uit het boek te oefenen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de app ‘Sst! De tijger slaapt!’ Schermtijd 1

Uiteraard is een tablet of telefoon geen vervanging van samen spelen en communiceren. Maar het kan soms wel een leuke afwisseling zijn om samen een oefening op de tablet te doen. Zo lang je maar een goede balans vindt tussen spelen met speelgoed en de tablet.
Zoals ik van mijn moeder altijd heb geleerd: ‘Overal waar te voor staat, is niet goed’. En dat geldt ook voor schermtijd.

Tip
Kijk eens op de pagina van praatapps. Hier vind je leuke apps voor het stimuleren van spraak, taal en communicatie.

Martine Wijenberg, Logopedist Logopediepraktijk Wegwijs

Logopediepraktijk Wegwijs