Meertalige kinderen

21 februari is het de internationale dag van de moedertaal. In onze praktijk krijgen we steeds vaker aanmeldingen van meertalige kinderen. Deze kinderen groeien op met twee of meer talen. Vaak is de moedertaal van ouders niet de Nederlandse taal, maar leren kinderen deze taal wel op school.

Kan dat kwaad?
Voor de taalontwikkeling maakt het niet uit of een kind meertalig wordt opgevoed. Wanneer een kind meerdere talen leert, is het belangrijk dat hij thuis de taal aangeboden krijgt die ouders het beste spreken. Als dit voor beide ouders dezelfde taal is, is dit vaak makkelijker toe te passen. Wanneer beide ouders een verschillende moedertaal hebben, is het vaak verstandig om de talen te verdelen.

Vergoeding logopedie
Net als bij kinderen die ééntalig opgroeien, kunnen er bij meertalige kinderen taalproblemen ontstaan. Voor de logopedist is het dan belangrijk om te weten of de taalproblemen alleen voorkomen in de tweede taal of ook in de moedertaal. Wanneer in beide talen problemen voorkomen, dan is er een logopedische indicatie en wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar.

Nederlands als 2e taal
Wanneer er alleen taalproblemen aanwezig zijn in het Nederlands en Nederlands pas op latere leeftijd geleerd wordt, spreken we van Nederlands als 2e taal. De behandeling van deze problematiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ouders moeten deze kosten voor logopedie dan zelf betalen.

Hoe komen we hier achter?
Om te bepalen of er wel of geen indicatie is, zal de logopedist een uitgebreid vraaggesprek voeren met de ouders. Er wordt dan informatie verzamelt over alle talen die het kind leert. Daarnaast zal de taal onderzocht worden door middel van testen. Deze testen gebruiken we voor de Nederlandse taal. Als het mogelijk is, nemen we deze met behulp van een ouder of tolk ook af in de moedertaal.

Logopedie starten
Wanneer uit de testen en het vraaggesprek blijkt dat het kind in beide talen moeilijkheden heeft, dan kunnen we de logopedische behandeling starten. Er wordt dan tijdens de logopedie geoefend in het Nederlands. Vaak krijgen ouders het advies om in de moedertaal te oefenen. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om in het Nederlands te oefenen.

Martine Wijenberg, logopedist Logopediepraktijk Wegwijs

Logopediepraktijk Wegwijs