De veelzijdigheid van ons beroep

Als mij gevraagd wordt wat voor werk ik doe, dan antwoord ik vol enthousiasme: ‘Ik ben logopedist!’ De reacties die ik dan krijg, variëren van: ‘Oh wat leuk. Ik heb vroeger ook logopedie gehad.’ En ‘Jij leert kinderen duidelijk spreken’ (gezegd met een overdreven articulatie) naar ‘Logopedie, dat is toch iets met voeten?’

Ons beroep
Voor eenieder die niet weet wat logopedie voor beroep is, gaat een hele wereld open wanneer ik vertel wat een logopedist allemaal kan behandelen. Vaak weten mensen alleen dat een logopedist kan helpen bij spraak en taalproblemen, maar niet dat stem, eten en drinken, gehoor, lezen en spelling ook onder de noemer van logopedie vallen. Je merkt dan meteen dat mensen anders over het beroep gaan denken. Ze zijn verbaasd hoe breed het beroep eigenlijk is.

Als mij na een dag werken gevraagd wordt wat ik die dag gedaan heb, is mijn antwoord vaak: ‘Ik heb weer heel wat spelletjes verloren vandaag!’ Dat is ook weer een punt waar vervolgens opmerkingen over worden gemaakt. ‘Jij hebt een makkelijk beroep. Je speelt de hele dag alleen maar spelletjes.’ Maar waarom doen we dat nou?

Logopedische behandeling spraak

Doelgroep
Een groot deel van de doelgroep die we in de praktijk zien, zijn kinderen met taal- en spraakmoeilijkheden. Je kan ze op een stoel zetten en saai woorden gaan leren, maar dan ben je de aandacht en concentratie snel kwijt. Als we een spelletje bij de oefening doen, krijgen de kinderen continu een beloning voor het harde werk. Daarnaast leren kinderen heel veel nieuwe woorden en zinnen spelenderwijs. Dus wat is dan leuker dan samen met de Playmobil te spelen of spelletjes te spelen. Kortom we maken de behandeling leuk, zodat iedereen met plezier naar logopedie komt en er toch superhard geoefend wordt. Door de veelzijdigheid van ons beroep is geen enkele behandeling hetzelfde. Dat maakt ons vak zo leuk!

Tip voor thuis
Ga lekker samen spelen en ontdekken. Hier leren kinderen heel veel van en het is hartstikke gezellig!

Martine Wijenberg, logopedist Logopediepraktijk Wegwijs

Logopediepraktijk Wegwijs