Dag van de logopedie in het teken van eHealth

EHealth wordt steeds meer toegepast in de zorg. De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is sinds de coronacrisis, telelogopedie, waarbij logopedische behandelingen online worden gegeven. Door de maatregelen rondom de coronacrisis waren veel logopedisten het afgelopen jaar genoodzaakt om behandelingen online uit te voeren. Ook Logopediepraktijk Wegwijs heeft in korte tijd deze nieuwe manier van behandelen eigen gemaakt. Met succes, het lijkt erop dat de telelogopedie ook na deze crisis een behandelmethode blijft waarvoor een cliënt kan kiezen.

Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie, die jaarlijks op 6 maart plaatsvindt, volledig in het teken van eHealth. Door middel van elektronische toepassingen kunnen cliënten en zorgverlener vaak via internet of een app, met elkaar communiceren. Op de dag van de logopedie laten logopedisten zien wat logopedie inhoudt en wat logopedie kan betekenen voor jong en oud. Logopedie kent veel verschillende behandelgebieden, werkwijzen en cliënten. Ieder jaar wordt tijdens de Dag van de Logopedie een ander onderdeel uitgelicht.

Online logopedieOnline behandelen heeft veel voordelen; cliënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener  toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de cliënt en werkdruk te verlichten voor logopedist. Het sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven en zal naar verwachting in de toekomst steeds meer worden ingezet.

Logopedie helpt, altijd en overal!

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor en slikken. De problemen kunnen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van een cliënt. Door gespecialiseerde zorg te bieden vergroten logopedisten de communicatieve redzaamheid en kwaliteit van leven, voor jong en oud. Bijvoorbeeld van afasiepatiënten na een beroerte of bij spraakstoornissen ten gevolge van een schisis. Logopedisten zorgen ervoor dat jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in spraak en taal niet achterblijven bij leeftijdgenootjes.

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het behandelen van aandoeningen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen coachen die regelmatig moeten presenteren. Verder houdt de logopedist zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorg instellingen.

Wil je meer weten over logopedie, kijk dan eens op logopedie.nl 

Logopediepraktijk Wegwijs